tirsdag 8. desember 2009

Web page of Clan Bell Norway

Velkommen til Bell-klanens Norske blogg! 

Tanken med denne bloggen var å samle og gi informasjon om Bell-klanen. Denne bloggen var ikke en offisiell blogg for Bell-klanen som sådan, men er kun en del av det frivillige arbeidet som ble utført av Clan Bell International i perioden 2002 -2012.
I Norge er det mange med skotske aner, noe som er et resultat av skotsk innvandring til våre kystbyer (særlig på vestlandet og i Nord-Norge) på 1500-tallet. I noen av bygdene var det rett og slett så mange skotter, at de ganske enkelt ble kjent som "skottebygder". Edvard Grieg og Petter Dass hadde for eksempel begge skotske aner. (1000 år med innvandring, NRK)

For de av dere som er etterkommere etter Irske eller Skotske Bell og som vet lite om deres historie, vær klar over at "Bell" er et nokså vanlig navn og at det kan stilles spørsmål ved ideen til Clan Bell International om at Bell noensinne var en klan (Lavlands-skotter, som Bell først og fremst var, var ikke kjent hverken for å bære kilt eller være særlig opptatt av klaner. Dette var først og fremst et høylandsfenomen). De som stammer fra de Irske Bells kan søke gjennom ressursene på websiden Irish Abroad.

Navnet Bell
 
Skotsk versjon 1:
Bell
stammer fra den engelske formen av det gæliske Mhaoil - genetivformen av Maol, som betyr skallet i moderne gælisk, men opprinnelig barbert hode.


Skotsk versjon 2:
Navnet kan være anglifisert fra det franske Bel, som betyr pen eller vakker.



Norsk versjon:
Stammer fra 1) Bellr, 2) Belli , 3) Beðill som alt etter stavelse og form kan bety "Kugle, Bold" eller "Knevel, Kolv i en Klokke eller Bjelde" eller "Bell m. med Betydning "rundagtig Forhøining" ". Videre kan det bety "Gulv, Grund i et Hus, især om Rummet mellem Ildstedet og Sengen i en Fiskerbod", eller "Lag"  fra  " Tarabell, Lag af opdreven Tare, og Torvbell, Lag af tilskaaret Torv. Dette Bell antages at være opstaaet af et af beðr , Dyne, afledet *beðill m., som kjendes fra ældre Svensk, bædhil , i Betydningen Leie (for Dyr)" Det antas at den mest sansynlige opprinnelse er beðli som altså betyr leie for dyr, eventuelt av noe som forekommer lagvis, f.eks. terrasser i terrenget (fra ordet Hjall). Kan også bety gravplass.
Kilde: : Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 6863 Leikanger, Norway.

Vær klar over at navnet Bell kan forekomme i Norge uten at der er en sannsynlig skotsk forbindelse. I området ved Stord og Austevoll er der slektninger etter en skotteskipper ved navn Peter Bell, antakelig Peter Bell fra Bo´ness. Fikk statsborgerskap i Bergen den 4. november 1675. Disse Bell, samt familier i Oslo-området og på sørlandet har antakelig (kan ha) tilknytning til den skotske klanen Bell.
 
Samtidig finnes der gårdsnavn Bell andre steder i Norge, blant annet i Sogn og Fjordane, som vi ikke vet om hvorvidt det er noen skotsk forbindelse, selv om det selvsagt er mulig at en eller annen forfader kan ha kommet fra Skottland. Det virker som om det er litt usikkerhet rundt hvordan ordformen "Bell" er kommet til, sett i forhold til gamle norske ordformer. Det var ikke normalt med en dobbel l etter engelsk mønster i Norske navn, og det finnes ingen forklaring på hvorfor det man antar (se over) er de Norske opprinnelsene til "Bell" endte opp som "Bell". Det er også stor usikkerhet rundt hvor det skotske navnet Bell stammer fra, og noen har foreslått at det kan komme fra Danmark eller Norge, og deretter blitt anglifisert med den doble l.
 
Pr. desember 2010 er det 238 personer med etternavnet Bell i Norge.

Yours Aye,
Per Arne Godejord
Former Clan Bell International Representative - Norway