mandag 10. mars 2008

Our Tartan


The Bell of the Borders tartan.This tartan was constructed in the USA by the Clan Bell International. 
Below is the Border Bell tartan, constructed in Scotland and and considered 
by the Scottish Bell Society to be the official tartan of Bell.


Så hvilken tartan skal man velge som en Norsk Bell? De to ulike tartans illustrerer på en grei måte problematikken med tartans. Det finnes få klare historiske holdepunkt for å si at en spesifik tartan tilhører en spesifik familie, og særlig vanskelig blir det når det gjelder lavlandsskotter som raskt kvittet seg med både klansystemet og kiltbruk. Begge disse to tartans er moderne konstruksjoner og vi vet ikke hvilket mønster William Bell of Blackethouse og hans familie benyttet. Eller om han og hans familie benyttet kilt i det hele tatt.
Så det er i grunnen kun opp til smak og behag. Selv valgte jeg i sin tid den
amerikanske varianten. (Kan bestilles sydd etter mål fra Scotweb Tartan Mill)

Mer om opprinnelsen til Bell of the Border i Nabelich 26-6: